امکان دانلود رایگان فایل پایان نامه ها (در ازای معاوضه پایان نامه)

- دانلود پایان نامه های فارسی از دانشگاه های آزاد و سراسری - نمونه پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

6f/2 (34552)

6f/2 (34552)

نمادها:

افت فشار

توان (hp)p

چگالی

دبی جرمی مواد

دبی جرمی هوا

دبی حجمی

دما (R)T

سرعت هواC

طول لوله (in)A

قطر لوله (in)D

فشار P

مساحت سطح مقطع (in2)A

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]1

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیکی

2-1- مقدمه: [1]2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]2

2-3- صنایع و مواد: [1] 3

2-4- طریقه انتقال: [1]3

2 2-4-1- فاز رقیق:4

2-4-2- فاز غلیظ4

2-4-3- حرکت با سرعت هوا4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی4

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیکی

3-1- مقدمه: [1]5

3-2- سیستم های بسته: [1]6

3-3- سیستم های باز: [1]7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت7

3-3-2- سیستم های فشار منفی8

فصل چهارم

انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1]10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]10

4-3- سیستم های ضربانی: [1]11

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

5-1- مقدمه: [1]13

5-2- چسبندگی: [1]13

5-3- قابلیت احتراق: [1]13

5-4- رطوبت: [1]13

5-5- سایش و فرسایش: [1]14

5-6- شکنندگی: [1]14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1]15

5-8- پرتوزایی: [1]15

فصل ششم

اجزاء سیستم

6-1- مقدمه: [1]16

6-2- تامین کردن هوا: [1]16

6-2-1- انواع سیستم های حرکت دهند ی هوا16

6-2-1-1- فن ها18

6-2-1-2- دمنده های احیا کننده18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا18

6-2-2-1- دمنده، کمپرسورها19

6-2-2-1-1- فشار برای کمپرسور19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان19

6-2-2-2- مکنده و پمپ های وکیون20

6-2-2-2-1- وکیوم (فشار منفی)20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز21

6-3- خطوط لوله: [1]23

6-3-1- ضخامت دیواره23

6-3-2- جنس لوله ها24

6-3-2-1- بهداشت24

6-3-2-2- لوله های پلاستیکی25

6-3-2-3- سایش سطوح25

6-3-3- سطح تمام شده 25

6-3-4- خمها26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]28

7-2- قطر داخلی لوله: [1]28

7-3- فاصله انتقال: [1]28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1]29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]29

7-6- خصوصیات مواد: [1]30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]31

8-2- سرعت انتقال: [1]31

8-3- نرخ بارگیری یکنواخت:[1]32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1]36

9-2- فشار موجود: [1]36

9-3- دبی حجمی: [1]38

9-4- تاثیر سرعت: [1]38

9-5- اثرات تراکم پذیری: [1]39

9-5-1- سرعت انتقال هوا40

9-5-2- تاثیرات مواد40

9-6- دبی حجمی: [1]41

9-6-1- ادامه فرمولها41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله42

9-6-3- قانون گاز ایده آل43

9-6-4- تاثیرات فشار45

9-6-5- تاثیرات سیستم46

9-7- تعیین سرعت: [1]48

9-7-1- روابط عملکرد48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]48

9-8-1- فشار اتمسفری49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]50

10-2- افت فشار لوله: [1]50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها51

10-2-1-1- سرعت هوا51

10-2-1-2- چگالی هوا51

10-2-1-3- ویسکوزیته هوا52

10-2-1-4- ضریب اصطکاک52

10-2-2- روابط افت فشار52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله54

10-2-2-3- خمها54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا56

10-2-4- تاثیرات طول لوله56

10-2-5- ترکیب های دیگر خط لوله57

10-2-6- افت فشار کلی58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]63

11-4- انتخاب مکنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]67

11-6-1- افت طولی67

11-6-2- افت موضعی68

11-6-3- طول معادل69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]71

12-2- نتایج: [نگارندگان]71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]72

پیوست

1- کاتالوگ کمپرسور از شرکت Sullivan Palatek73

منابع74فهرست شکلها

فصل سوم

3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیکی: [1]5

3-2- یک چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیکی: [1]6

3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1]7

3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1]8

3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وکیوم)از انبار: [1]9

فصل چهارم

4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانکر دمنده: [1]11

4-2- سیستم ضربانی: [1]11

4-3- طرحی از یک نوع سیستم توپی تنها: [1]12

فصل ششم

6-1- رده بندی حرکت دهنده های هوا: [1]17

6-2- بازه تقریبی از عملکرد حرکت دهنده ی هو: [1]17

6-3- ورودی و خروجی برای کمپرسور: [1]19

6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیکی: [1]26

فصل هشتم

8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1]34

8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1]34

فصل نهم

9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراکم و نرخ دبی جریان: [1]38

فصل دهم

10-1- ضریب هد برای چند شکل مختلف: [1]58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان کمپرسور: [1]20

6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای کمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [1]22

6-3- مشخصات یک کمپرسور حلزونی: [1]22

فصل نهم

9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1]42

9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [1]45

9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1]45

9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1]46

9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریک محلی: [1]48

فصل دهم

10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1]54

10-2- ضریب برای خمهای :[1]55

10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1]55

10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1]56

10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1]57

10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1]58

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1]25


۰
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan